març de 2019

La bellesa del vidre amb la màxima seguretat antilliscant

Avui dia el vidre ofereix la màxima seguretat antilliscant sense deixar de banda la seva bellesa. Així mateix el vidre és un material que està destacant […]
febrer de 2019

CTE_ CLASSES DE TERRES EXIGIBLES.
Seguretat enfront del risc de caigudes (3)

CTE seguretat davant el risc de caigudes. La norma CTE-DB-SUA estableix una classificació del mínim de classe de sòl exigible en funció de la localització durant […]
febrer de 2019

CTE_ Lliscament dels terres
Seguretat davant el risc de caigudes (2)

CTE lliscament dels terres. La norma CTE-DB-SUA s’aplica al terra d’edificis o zones d’ús residencial públic, Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu i pública concurrència, excloses les zones […]
febrer de 2019
codi tècnic de l'edificació

CTE_ NORMATIVA
Seguretat davant el risc de caigudes (1)

CTE normativa seguretat davant el risc de caigudes. El CTE, el Codi tècnic de l’edificació, és el marc normatiu que estableix les exigències que han de […]
Buy now
Català