CTE_ NORMATIVA
Seguretat davant el risc de caigudes (1)

codi tècnic de l'edificació

codi tècnic de l'edificació

CTE normativa seguretat davant el risc de caigudes. El CTE, el Codi tècnic de l’edificació, és el marc normatiu que estableix les exigències que han de complir els edificis en relació amb els requisits bàsics de seguretat i habitabilitat establerts en la Llei d’Ordenació de l’Edificació (LOE).

El DB-SUA (Document Bàsic de Seguretat d’Ús i Accessibilitat), concretament l’article SUA 1 ‘Seguretat davant del risc de caigudes’, estableix que es limitarà el risc que els usuaris pateixin caigudes, per la qual cosa els sòls seran adequats per a afavorir que les persones no rellisquin, ensopeguin o es dificulti la mobilitat. Així mateix es limitarà el risc de caigudes en buits, en canvis de nivell i en escales i rampes, facilitant la neteja dels vidres exteriors en condicions de seguretat.

 

Descubreix més informació sobre el  Document Bàsic DB-SUA 1.

Descubreix més informació sobre el  Vidre ANTILLISCANT.

 

Buy now
Català