Vidre trempat

Vidre 4 vegades més RESISTENT

FáCILVITRUM ofereix el vidre trempat marca SGG SECURIT® que es distingeix per la seva qualitat en vidre de seguretat trempat tèrmicament.
El procés d'enduriment proporciona una resistència significativament 4 vegades major als esforços mecànics i tèrmics que el vidre recuit convencional.

El vidre de seguretat trempat és un vidre que proporciona una resistència significativament major als esforços mecànics i tèrmics.
En cas de trencament es fragmenta de forma segura en petits trossos amb vores arrodonides no tallants.

Gràcies a l'excel·lent qualitat de la seva superfície i la seva resistència mecànica implementada en el procés, el vidre trempat és ideal per a totes aquelles aplicacions on sigui preponderant la seguretat sense deixar de banda l'estètica.

El vidre de seguretat trempat pot ser aplicat tant en interiors com en exteriors. A més pot ser laminat per obtenir un vidre de seguretat màxima.

REDUÏR INFORMACIÓ
AMPLIAR INFORMACIÓ

Descobreix el procés de producció que s'aplica al nostre vidre de seguretat trempat

Principals característiques del nostre vidre de seguretat trempat SGG SECURIT® així com totes les seves possibles aplicacions.

  • Spanish
  • Català