La bellesa del vidre amb la màxima seguretat antilliscant

Avui dia el vidre ofereix la màxima seguretat antilliscant sense deixar de banda la seva bellesa. Així mateix el vidre és un material que està destacant per les noves aplicacions que se li vénen donant.

Aquest tipus de vidre antilliscant s’està convertint en una de les tendències més desitjades. És cert que el seu ús és més freqüent a les botigues i zones comercials, però és cada vegada més habitual veure-ho en les construccions residencials aconseguint aportar un aire innovador.

El vidre és un material que ha passat de utilitzar-se en finestres a fer-ho en infinitat d’usos com són els sòls i escales, podent-se aplicar en interiors o exteriors. Així mateix és un material que és perfecte per a zones fosques a les quals es vulgui aportar més lluminositat o llocs en què es vulgui aconseguir un major espai visual. Això ha estat possible gràcies a l’aparició de vidres de seguretat trempats o laminats d’elevada resistència mecànica i capes antilliscants, indispensables per a aquest ús, per oferir adherència i màxima seguretat antilliscant.

Els vidres antilliscants es realitzen amb multitud de matisos, però tots ells tendeixen a produir sensacions en la mateixa línia: lluminositat, immaterialitat, ingravidesa i elegància.

 

Descubreix més informació sobre el vidre antilliscant.

 

Buy now
Català